Su arıtma cihazlarında farklı artırma sistemleri kullanılabilmektedir. Temel olarak “suyun zararlı maddelerden arıtılması” işlemi olan su arıtma sistemi çalışma prensibi, içme sularının mikroorganizma, partikül, katı parçacık ve zararlı kimyasal maddelerden arındırılmasına odaklanır. Bir su arıtma sistemi, Türk Standartları Enstitüsü’nün belirlediği içme sularının sahip olması standartları sağlaması gerekir. Peki, su arıtma sistemi çalışma prensibi nasıldır?

Su Arıtma Sistemi ve Aktif Karbon

Suyun arıtılması için farklı yöntemler kullanılabilmektedir. Ev tipi su arıtma sistemleri çalışma prensibi, suyun filtrelerden geçirilerek içindeki yabancı maddelerden arıtılması şeklindedir. Bu işlemde yaygın olarak aktif karbon maddesi kullanılır. Aktif karbon, yüksek oranda karbon içeren maddelerden üretilir. Sudaki yabancı maddeleri yüzeyde tutarak ayrıştırır. Yüzeyinin geniş olması sebebiyle yaygın olarak su arıtma sistemlerinde aktif karbon tercih edilir. Bir gram aktif karbonun yüzeyi bin 500 metrekare alana tekabül edebilir.

Su Arıtma Sistemi ve Ters Ozmos

Su arıtma sistemlerinde tercih edilen arıtma yöntemleri arasında en yaygın kullanılan ters ozmos yöntemi, deniz suyunu bile içme suyuna dönüştürebilen bir yöntemdir. Ters ozmos sistemi çalışma prensibi, tamamen doğadır. Temel olarak “suyun az yoğun bir ortamdan çok yoğun bir ortama doğru emilmesi” sürecidir. Basınçla bu sürecin tersine döndürülmesine “ters ozmos” adı verilir.

Bu yöntemde 6 aşamalı filtrasyon kullanılır. Filtreler; tortu, ön karbon, membran, son karbon, ince filtre ve antibakteriyel seramik filtre gibi isimlerde ve farklı işlevleri olan filtrelerdir. Ters ozmos filtreleri, sırasıyla suyu farklı yabancı maddelerden arıtır. Su arıtma cihazına göre bu filtrelerin özellikleri değişebilmektedir.

Su Artıma Sistemi ve Membran Filtre

Su arıtma cihazlarında kullanılan en önemli filtre, membran filtredir. İleri teknoloji ürünü membran filtreler, 3 kat kompozit polyamid malzemeden üretilir. Membran filtreler, milimetrenin milyonda birinden daha küçük gözeneklere sahiptir. Bu filtreden geçen su, maksimum düzeyde filtrasyon sağlar.

Bu işlem sırasında sudaki yabancı madde ve karışımlar filtre edilir. Suda çözünmüş maddelerin miktarını yüzde 90 oranında düşüren bu filtre sistemi, minimum saflıkta su elde edilmesini sağlar. Membran filtrenin gözenekleri o kadar küçüktür ki, en küçük virüs bile membran gözeneğinden 20 kat daha büyüktür. Bu sebeple virüsler bile membran filtreden geçemez.

Yorum yap

Floating Review Template1
BUZSU Manyetik Kireç Önleyici (0212) 702 00 34
5 10
İstanbul 34394
  • merhabalar il... Daha Fazla
  • Buzsu Arıtma f... Daha Fazla
  • Şu arıtma isi... Daha Fazla
  • Mrb urunu tavs... Daha Fazla
  • Lşfetech 8 Aş... Daha Fazla